web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Прием на документи за ПКС

Прием на документи за ПКС

От 1 юни до 28 юли 2017 г. вкл., ДКПРПС приема документи за разкриване на процедура за придобиване на професионално-квалификационни степени – ПКС, от педагогическите специалисти, съгласно НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице всеки работен ден в стая 125 на Нова сграда на ПУ (бул. България 236).

За допълнителна информация: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1224/

Одобрил: проф. д-р Галин Цоков; Последна промяна на 2017-06-21 10:15:09
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg