web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Новини » Инструктаж на квесторите за КСК 2017

Инструктаж на квесторите за КСК 2017

Всички преподаватели и служители, включени в заповедта  като квестори, се задължават да изпълняват всички правила, посочени в подписаното от тях саморъчно указание.


 За неспазване на установения ред при приемане и обработка на кандидатстудентски документи, окомплектоване на документи за провеждане на изпити, провеждане на конкурсни изпити, оценяване на писмени работи, провеждане на практически изпити, класиране на кандидатите и записване на приетите за студенти, членовете на комисии носят отговорност съгласно Закона за висшето образование и Кодекса на труда.


ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ КОМИСИИ И КВЕСТОРСТВО СТАВА САМО С МОЛБА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КСК'2017 – ДОЦ. Д-Р М. СТОЯНОВА  И ПРОФ. Д-Р ХРИСТО КРУШКОВ.


ИНСТРУКТАЖ НА КВЕСТОРИТЕ ЗА КСК-2017 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.05.2017 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 15.30 Ч. В 6 АУД.

Списък на квесторите за КСК 2017

 

Одобрил: доц. д-р М. Стоянова; Последна промяна на 2017-05-18 14:17:35

Водещи новини