web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Новини » Конкурс за асистент към катедра "Английска филология"

Конкурс за асистент към катедра "Английска филология"

Конкурс за асистент по Съвременен английски език към катедра "Английска филология"

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Филологически факултет

Катедра по английска филология

 

О  Б  Я  В  А

Катедрата по английска филология обявява конкурс с конкурсен изпит за назначаване на асистент по: Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1. Филология; Германски езици; Съвременен английски език.

Одобрил: доц. д-р Иван Шотлеков; Валидност до: 2016-06-30; Последна промяна на 2016-05-31 13:50:15

Водещи новини