web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Конкурс за асистент към катедра "Английска филология"

Конкурс за асистент към катедра "Английска филология"

Конкурс за асистент по Съвременен английски език към катедра "Английска филология"

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Филологически факултет

Катедра по английска филология

 

О  Б  Я  В  А

Катедрата по английска филология обявява конкурс с конкурсен изпит за назначаване на асистент по: Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1. Филология; Германски езици; Съвременен английски език.

Одобрил: доц. д-р Иван Шотлеков; Валидност до: 2016-06-30; Последна промяна на 2016-05-31 13:50:15
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg