web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Указания за "Частично финансиране на научни и творчески форуми"

Указания за "Частично финансиране на научни и творчески форуми"

Във връзка с обявения конкурс "Частично финансиране на научни и творчески форуми" 2015 публикуваме Указания и Заявка към него. Конкурсът е със срок 28.04.2015 - 03.07.2015 г.

Заявките ще се приемат в деловодството на поделение "Научна и приложна дейност" на хартиен носител.

Одобрил: проф. д-р Невена Милева; Валидност до: 2015-07-03; Последна промяна на 2015-04-28 11:05:56
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg