web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


  Начало » Новини » Резултати от ОС!

Резултати от ОС!

Уважаеми колеги!

На 20.4.2015 г., от 10:30 ч., в зала „Пловдив“ на Новотел – Пловдив, се проведе Общо събрание на ПУ „П. Хилендарски“.

Резултати от проведените избори, представени в последователността на дневния ред:

 1. Председател на ОС на ПУ „Паисий Хилендарски" -  проф. д-р АСЕН КЪНЧЕВ РАХНЕВ;
 2. Зам.-Председател на ОС на ПУ „Паисий Хилендарски" - доц. д-р ЖИВКО ЖЕЛЕВ ИВАНОВ;
 3. Представители на работници и служители в ПУ по чл.2 и чл.7а от Кодекса на труда:
  Гл. ас. Даниела Петкова Стамболиева – председател на Независим браншов синдикат ВОН - КНСБ;
  Доц. д-р Атанаска Георгиева – председател на СО „Преподаватели“;
  Стоянка Атанасова Христоскова – председател на АДС;
  Доц. д-р Тодорка Христова Кушева – председател на ФУНИС;
  Проф. д-р Марина Спасова Иванова – председател на „Подкрепа“;
 4. Членове на Контролния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски":
  Председател: доц. д-р ВЕЛИЗАР КОСТАДИНОВ ГОЧЕВ
  Зам.-председател: доц. д-р ЛЮБА ПАНАЙОТОВА-ЧАЛЪКОВА
  Педагогически факултет - Доц. д-р ВЛАДИМИРА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
  Филологически факултет -  Доц. д-р ХРИСТИНА МИЛЕВА ТОНЧЕВА
  Философско-исторически факултет - Доц. д-р ДОБРИНКА ДРАГИЕВА ПАРУШЕВА 
  Химически факултет - Доц. д-р НИНА ДИМИТРОВА ДИМЧЕВА
  Факултет по математика и информатика - Доц. д-р ХРИСТО СТЕФАНОВ КИСКИНОВ
  Физически факултет - Доц. д-р ГЕОРГИ ЛАЛЕВ ДЯНКОВ
  Факултет по икономически и социални науки - Доц. д-р ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЧИПЕВ
  Студентски съвет -
  Светослав Колев Енчев

 5. Ректор на ПУ „Паисий Хилендарски" -проф. д-р ЗАПРЯН АНГЕЛОВ КОЗЛУДЖОВ;

 6. Академичен съвет на ПУ „Паисий Хилендарски".
Последна промяна на 2015-04-21 10:27:22
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg