web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Новини » Обсъждане на нов университетски Правилник

Обсъждане на нов университетски Правилник

Уважаеми колеги,

На свои заседания, проведени на 10.6., 16.6. и 17.6., факултетните съвети на ФИСН, ПФ и ХФ приеха общия ("секторен") модел на новия университетски правилник.

Материали за предстоящите обсъждания по други факултети:

1. Мотиви към проекта за Правилник за устройството и дейността на ПУ (проф. Г. Тотков);

2. За Пловдивския е-университет и проекта за нов Правилник (интервю пред DCTV);

3. Проект на Правилник за устройството и дейността на ПУ (с отразени всички постъпили конструктивни предложения и обосновки за промени и редакции по раздели и отделни членове).

Одобрил: проф. Г. Тотков; Последна промяна на 2014-06-21 11:25:36

Водещи новини