уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Наградиха призьорите на Студентската юридическа научна академия 2022

Наградиха призьорите на Студентската юридическа научна академия 2022

Студенти от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" бяха наградени за своите научни разработки, представени на традиционната Студентска юридическа научна академия (СЮНА).

СЮНА 2022 беше организирана от Студентския съвет на ПУ "Паисий Хилендардски" с личната подкрепа на проф. д-р Иван Тодоров (преподавател по Административно право и процес в Юридическия факултет), а "Сиела - Норма" АД осигури наградите – правна литература на издателство "Сиела" и едногодишен достъп до правно-информационната система „Сиела“.

Всички участници във форума получиха като подарък сборници със закони и книги, предоставени от издателство „Сиби“ и Института за държавата и правото при БАН.

В двата дни на академията бяха представени 11 труда на юридическа тематика, които засягат въпроси от областта на един или няколко правни отрасли и/или институти. Те бяха оценени от жури в състав: проф. д-р Дарина Зиновиева – председател, проф. д-р Григор Григоров, доц. д-р Христо Паунов, адв. Евдокия Кемалова и Антоний Гатов (победител от СЮНА 2021).

Наградата на председателя на журито беше връчена на Иван Андреев за темата "Проблематиката при адвокатската тайна, нейните предели и възможност за нарушаването й".

Първа награда беше присъдена на Васил Илиев. Той е изследвал "Практически проблеми по приложението на чл. 162 ЗДвП спрямо българските граждани с чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС".

Вяра Трифонова е носител на втората награда за своята разработка на тема "За правните последици от закупуването на недвижима вещ от публична продан. Анализ на заличаването във връзка със запорите и възбраните".

На трето място беше класирано изследването на Григор Пейков "Имаме нужда от регионална или универсална защита на човешките права?".

Наградата на декана на Юридическия факултет – специална статуетка на Темида -  беше връчена на Франческо Ночев за неговата разработка на тема „Трудова злополука при работа от разстояние“.

СЮНА е научно-практически форум, създаден по инициатива на студенти и преподаватели от Юридическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" като традиционно събитие в живота на факултета, което се провежда всяка година. Неговата цел е да стимулира студентското научно творчество.

Последна промяна на 2022-09-05 15:55:32
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол