уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 година

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 година

На основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление No 44 на Министерския съвет от 2019 година за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 година в следните чуждестранни висши училища:

1. Познански университет „Адам Мицкевич“ Познан, Полша
2. Университет „Екс-Марсилия“ Марсилия, Франция
3. Университет „Ла Спиенца“ Рим, Италия
4. Люблянски университет Любляна, Словения
5. Хумболт университет, Берлин, ФРГ
6. Пекински университет за чужди езици Пекин, Китай
7. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“ Ереван, Армения

 

Крайният срок за подаване на документи е 9 септември (петък) 2022 г.

Кандидатите подават документи в държавното висше училище или научния институт, в което заемат длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

ОБЯВА

ФОРМУЛЯР

ЗАЯВЛЕНИЕ

Одобрил: В. Балтова; Валидност до: 2022-09-10; Последна промяна на 2022-07-28 11:44:20
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол