уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Ползване на oбщежития на ПУ за летен период

Ползване на oбщежития на ПУ за летен период

Уважаеми студенти,

Подаване на заявление за ползване на студентски общежития на ПУ за летен период (от 01.07.2022 г. до 14.09.2022 г.) ще се осъществи през е-портал от меню "Общежития за летен период" в срок от 14.06.2022 г. до 26.06.2022 г. включително.

На 29.06.2022 г. ще бъде обявено класиране с настаняване.

Настаняването ще започне на 01.07 от 09:00 ч. до 16:00 ч.. Студентите ще бъдат настанени в блок №4.

Отстранени студенти от общежитие нямат право на ползване.

Месечният наем за ползване на общежития през летен период е в размер 120 лв . 

Допълнителни информация и въпроси на тел. 0893 56 86 86 Светослав Енчев

Одобрил: Светослав Енчев; Последна промяна на 2022-06-14 12:07:23
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол