уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Седма международна конференция на Съюза на германистите в България

Седма международна конференция на Съюза на германистите в България

Седмата международна конференция на Съюза на германистите в България (СГБ) на тема „Времена на преход: преживявания – очаквания – наративи” се проведе на 10. – 13. 06. 2021 г. в Пловдив. Домакин на научния форум беше Секцията по немски език към катедра Романистика и германистика във Филилогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Основен спонсор на конференцията беше Германската служба за академичен обмен (ДААД).

Конференцията предостави възможност за изява на университетски преподаватели германисти, докторанти и студенти от Благоевград, Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе и София, както и на техни партньори от университетите в Гьотинген и Вюрцбург (Германия), Клагенфурт (Австрия), Варшава (Полша) и Марибор (Словения) в областите на лингвистиката, литературата, преводознанието, методиката, дидактиката и културологията. В унисон с новите тенденции и възможности някои от докладите бяха представени в електронна среда. Основен акцент на докладите бяха промените, настъпили в езика, литературата, културата, образованието и главно в чуждоезиковото обучение вследствие на пандемията от COVID - 19 и дигитализацията. Германистите се обединиха около мнението, че в бъдеще се очаква да се практикува смесена форма на обучение. Учебните занятия ще се провеждат присъствено и ще бъдат съпроводени с дигитални форми на обучение.

Доц. д-р Мария Ендрева (СУ)представи австрийската писателка Олга Флор на онлайн литературно четене, на което авторката прочете откъси от романа „MORITURI” (2021)и се включи в последващата дискусия.

На конференцията беше представен Юбилейният сборник „Модерни наративи”. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Николина Бурнева, издаден в Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” във Велико Търново през 2020 г. в том 39/3 на Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.

По време на събитието участниците посетиха новооткритата Епископска базилика от IV век и се запознаха с някои от забележителностите на Старинен Пловдив.

 

Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2021-06-16 11:07:19
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол